"You alone can do it,
  but you’re not alone in doing it"

Maurice Scheerder, oprichter NuGGZ.

Direct aanmelden

De Algemene Voorwaarden van GGZ Nederland zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond, Patiëntenfederatie Nederland en Landelijk Platform GGZ in het kader van de SER Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg en zijn in werking getreden per 1 januari 2017

De Algemene leveringsvoorwaarden van NuGGZ zijn in werking getreden per 1 januari 2018.

 

Klik hier naar de link Algemene leveringsvoorwaarden

ONZE PARTNERS

SAMEN OP WEG

          

                      

             
                 

NuGGZ
Bezoekadres:
Lange Voorhout 58-2 (begane grond)
2514 EG Den Haag
Tel: +31 (0)70 326 06 79

info@nuggz.nl

KvK nr. 64 49 81 66
Rekeningnummer NL84 RABO 0307 3479 90
BTW nr. NL 8556 92121 B01

Disclaimer  • Privacy  • Algemene voorwaarden NuGGZ

NuGGZ is een onderdeel van Pret in herstel