iso 9001 logo

Kosten en vergoedingen

NuGGZ

NuGGZ heeft contracten met een aantal zorgverzekeraars. Als we een contract hebben met jouw zorgverzekeraar ontvang je veelal volledige vergoeding van de zorg die we bieden. Hebben we geen contract met jouw zorgverzekeraar? Dan ontvang je waarschijnlijk geen volledige vergoeding. Stel ons vooraf je vragen of neem contact op met je zorgverzekeraar als je twijfelt over de kosten en vergoedingen.

Kom ik in aanmerking voor vergoeding?

Of je vergoeding ontvangt voor onze zorg hangt af van de zorgverzekering (basisdekking) die je hebt bij de start van de behandeling. Vraag ons naar de verzekeraars waarmee we contracten hebben. Als jouw verzekeraar de kosten vergoedt kunnen we de kosten daar vaak direct voor je declareren. Jij hebt er dan geen omkijken naar. Om vergoeding te krijgen voor onze behandeling heb je een geldige verwijsbrief nodig.

Hebben we geen contract met jouw zorgverzekeraar? Vraag bij jouw zorgverzekeraar dan naar de vergoeding voor: ‘een behandeling bij een niet-gecontracteerde GGZ-instelling met een goedgekeurd kwaliteitsinstituut’.

Als de zorgverzekeraar geen vergoeding biedt betaal je maximaal 100% van het wettelijke Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)-tarief voor onze behandeling.

Eigen risico

Let op: voor onze behandelingen geldt het wettelijk verplicht eigen risico. Dat betekent dat je dit bedrag eerst zelf betaalt, als je het eigen risico dit jaar nog niet voor andere zorg betaalde. Het eigen risico bedraagt minimaal €385,- tot €885,- in 2024.

Kosten bij no-show

Afspraken moeten uiterlijk 48 uur (werkdagen) voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd. Uren in het weekend tellen niet mee ten aanzien van de annulering termijn. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 48 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid, in de lijn met de beoogde behandeling en volgens de tarievenlijst van NuGGZ, aan de Cliënt in rekening te brengen. Het no show tarief bedraagt het NZA tarief wat bij de afspraak hoort. In geval van een no show intake bedraagt het NZA tarief wat bij de afspraak hoort. Cliënt dient de afspraak per e-mail te annuleren info@nuggz.nl Indien er sprake is van een telefonische annulering geldt als bewijs van annulering de door NuGGZ gestuurde bevestiging per e-mail. Het is verstandig om ook gelijk een vervolg afspraak in te plannen.

Kosten voor Basis en Specialistische GGZ

Bij NuGGZ bieden we Basis en Specialistische GGZ, veelal mono-disciplinair. De kosten daarvoor berekenen we op basis van vaste tarieven, zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

We werken volgens het Zorgprestatiemodel. Dat betekent dat we kosten berekenen voor prestaties en daarvoor maandelijks een rekening sturen. We leggen onze zorg en behandeling vast in een Zorgprestatietraject. Vraag jouw zorgverzekeraar hoeveel (procent van de) sessies je vergoed krijgt voor het type GGZ dat je ontvangt.

Aanmelden

Op www.nuggz.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy statement.