iso 9001 logo

Behandeltraject

NuGGZ

Het traject van de behandeling. Over het algemeen ziet het traject voor de behandeling van NuGGZ er als volgt uit:

  • Aanmelding: aanmelding gaan over het algemeen via de huisarts van jou en er wordt dan een verwijzing verstuurd via Zorgdomein. Het is mogelijk om via deze site een aanmelding te doen. Maar onze voorkeur gaat uit via de huisarts.
  • Intake en Evaluatie: De eerste stap is een telefonische screening met een vervolg van een intakegesprek waarin de zorgverleners de situatie van de persoon beoordelen. Dit bestaat uit een gesprek met een psycholoog, GZ-Psycholoog of een verslavingsarts. Tijdens deze fase worden vragenlijsten gedeeld via jou persoonlijke portaal en deze worden meegenomen in de diagnose, belangrijkste problemen, symptomen en behoeften van de persoon geïdentificeerd.
  • Behandelplan opstellen: Op basis van de evaluatie wordt een individueel behandelplan opgesteld. Dit plan kan verschillende elementen bevatten, zoals therapieën (bijvoorbeeld CGT, ACT, EMDR, Schema of interpersoonlijke therapie), medicatie, ondersteunende programma's en sociale interventies.
  • Behandeling: De behandeling kan bestaan uit regelmatige therapiesessies, medicatie-inname onder toezicht van een arts, deelname aan groepstherapieën, vaardigheidstrainingen, enzovoort. Het doel is om de persoon te ondersteunen bij het omgaan met hun symptomen, het verbeteren van hun functioneren en het vergroten van hun welzijn. Er wordt altijd een kind check uitgevoerd en indien gewenst kan het steunsysteem bij het behandeltraject worden betrokken.
  • Opvolging en Evaluatie: Gedurende het behandelingstraject wordt de voortgang regelmatig geëvalueerd. Dit kan inhouden dat de zorgverleners de symptomen monitoren, de effectiviteit van de therapieën beoordelen en het behandelplan zo nodig aanpassen.
  • Nazorg en Ondersteuning: Na afronding van het actieve behandeltraject kan nazorg en ondersteuning van cruciaal belang zijn om terugval te voorkomen en de persoon te helpen bij het behouden van hun welzijn. Dit kan bestaan uit periodieke follow-up afspraken, doorverwijzing naar ondersteunende diensten zoals zelfhulpgroepen of maatschappelijk werk indien nodig.

Het traject voor de behandeling van NuGGZ is vaak monodisciplinair maar ook multidisciplinair, waarbij verschillende zorgverleners zoals psychiater, psychologen en een verslavingsarts samenwerken om de best mogelijke zorg te bieden aan de persoon met geestelijke gezondheidsproblemen.

Aanmelden

Op www.nuggz.nl gebruiken we verschillende soorten cookies. Geef hieronder aan welke soorten cookies u op onze website wilt gebruiken. Maakt u geen keuze? Dan plaatsen we alleen functionele cookies. Nieuwsgierig naar alle cookies? Lees ons Privacy statement.