"If you don’t like where you are,
move. You are not a tree"

-Jim Rohn

Direct aanmelden

NuGGZ biedt diverse vormen van behandeling voor psychische klachten. Middels een telefonische screening schatten we in of wij je binnen NuGGZ kunnen behandelen. Daarna volgt een intake, bestaande uit één of twee gesprekken. Het behandelplan wordt vervolgens op basis van je hulpvraag, je klachten en onze gezamenlijke analyse daarvan, opgesteld. Het gehele proces van aanmelding tot start behandeling duurt ongeveer 3 weken.

We behandelen zowel in de Basis GGZ (BGGZ) alsook in de Specialistische GGZ (SGGZ). De SGGZ is uitsluitend gericht op cliënten met een verslavingsachtergrond.

 

Behandeling binnen de BGGZ

De BGGZ bestaat uit maximaal ongeveer 7 gesprekken en is geschikt voor lichte tot matige psychische klachten.

De huisarts verwijst cliënten naar de BGGZ, wanneer de klachten (nèt) te ernstig zijn om in de huisartsenpraktijk (door de huisarts zelf of de poh-ggz) te behandelen. Het gaat om klachten waarbij de inschatting wordt gemaakt dat deze in een relatief korte behandeling bij NuGGZ kunnen opklaren. Er valt te denken aan enkelvoudige trauma’s, somberheidsklachten, sociale angst, paniekklachten, overmatig piekeren, dwanggedachten en -handelingen.

 

Behandeling binnen de SGGZ

Binnen de specialistische ggz (SGGZ) bieden we intensieve behandeling voor matige tot ernstige psychische klachten, specifiek voor cliënten met een verslavingsachtergrond.

Wij bieden specialistische behandeling voor mensen die bekend zijn met verslavingsproblematiek en die al geruime tijd abstinent (nuchter) zijn. Als het actieve gebruik is gestopt, komen vaak onderliggende psychische klachten op de voorgrond te staan.

Mensen kunnen kampen met trauma-gerelateerde klachten, somberheidsklachten, angstklachten of klachten die hun oorsprong vinden in de persoonlijkheid. Voor deze groep cliënten, die hun actieve verslaving hebben overwonnen, maar gehinderd worden door psychische klachten, bieden wij individuele behandeling en diverse groepsbehandelingen.

 

Een greep uit ons behandelaanbod:

Cognitieve gedragstherapie
Dit is een gangbare en effectieve vorm van therapie waarbij gekeken wordt naar zowel gedragingen en gedachten, die van invloed zijn op het ontstaan en in stand houden van klachten en problemen.

Schematherapie
Dit is een vorm van cognitieve gedragstherapie die wordt toegepast om hardnekkige en langdurige patronen in denkwijze, emoties en gedragingen te doorbreken.

Interpersoonlijke psychotherapie
Deze behandeling wordt toegepast als er sprake is van een depressieve stoornis die ontstaan is als gevolg van ingrijpende veranderingen en verstoringen in relaties.

Oplossingsgerichte therapie
Dit is een therapievorm waarbij de focus niet ligt op het probleem of de klacht, maar er met de client wordt gezocht naar oplossingen en naar het versterken van aanwezige krachten.

Groepsbehandelingen
Diverse behandelmodules, die onderdeel uitmaken van een behandeltraject gericht op persoonlijkheidsproblematiek, onder meer Emotieregulatie en Zelfbeeldproblematiek.

EMDR
Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een vorm van therapie voor mensen die last blijven houden van een meegemaakte traumatische ervaring, zoals een ongeval of een ander schokkend incident.

ONZE PARTNERS

SAMEN OP WEG

          

              

NuGGZ
Bezoekadres:
Lange Voorhout 58-2 (begane grond)
2514 EG Den Haag
Tel: +31 (0)70 326 06 79

Correspondentieadres:
Laan van Meerdervoort 178
2517 BH Den Haag

 

KvK nr. 64 49 81 66
Rekeningnummer NL84 RABO 0307 3479 90
BTW nr. NL 8556 92121 B01

Disclaimer  • Privacy  • Algemene voorwaarden NuGGZ

NuGGZ is een onderdeel van Pret in herstel