"If you don’t like where you are,
move. You are not a tree"

-Jim Rohn

Direct aanmelden

Wanneer ga je naar NuGGZ? 

Wanneer u vastloopt met uzelf, in relaties, met uw werk of studie. Als u last hebt van moedeloosheid, te veel spanning of angst. Als u vindt dat u niet goed omgaat met het gebruik van middelen, gokken, of op andere gebieden niet goed maat weet te houden. Als u benieuwd bent wat het verband zou kunnen zijn tussen uw klachten en wat u in uw leven is overkomen. Bij NuGGZ bent u welkom over deze zaken in gesprek te gaan en een passende therapie te vinden. 

Door nare gebeurtenissen en verwaarlozing kunnen misverstanden ontstaan over het beeld dat iemand van zichzelf en de wereld heeft. Die misverstanden kunnen worden opgelost en dat doen we bij NuGGZ. 

Ook bieden we bij NuGGZ hulp aan mensen die voor een verslaving opgenomen zijn geweest in een kliniek. De verslaving is niet meer het acute probleem, maar zonder behandeling van de problematiek, die er mogelijk mee in verband staat, zou een terugval kunnen plaatsvinden.   

Een verslaving heeft geen trauma nodig om zichzelf in stand te houden, maar als er wel een trauma achter de verslaving zit los je die niet blijvend op zonder het trauma te behandelen. 

We werken met een klein, ervaren en hecht team dat beschikt over een brede expertise. De inhoud van de behandeling wordt afgestemd op de hulpvraag en de gezamenlijke analyse van uw klachten. Al onze therapeuten zijn breed opgeleid en daardoor in staat op een flexibele manier aan te sluiten bij uw behoeften en mogelijkheden. Wij leveren behandeling op maat.  

Bij NuGGZ worden verschillende vormen van therapie geboden. Afhankelijk van de aard en complexiteit van de problematiek wordt in de behandeling gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie, inzicht gevende psychotherapie, Interpersoonlijke psychotherapie, schematherapie en EMDR. 

De behandeling bestaat uit individuele gesprekken. 

Vanuit uw huisarts wordt een verwijzing verstuurd naar NuGGZ, daarna krijgt u een vragenlijst en behandelovereenkomst via mail toegestuurd. Kunt u de vragenlijst invullen en de behandelovereenkomst getekend uploaden in uw eigen portaal? U krijgt voor dit portaal een uitnodiging in uw email. Als deze documenten binnen zijn wordt er met u een afspraak gemaakt voor een intake, dit kan via beeldbellen of telefonisch. Als deze intake positief van beide kanten is verlopen, wordt er met u een afspraak bij een regiebehandelaar gemaakt, deze afspraak is fysiek op locatie. Na deze contacten beoordelen we in het (MDO) multi disciplinair overleg of NuGGZ iets voor u zou kunnen betekenen. Als dit positief is afgerond wordt er een behandelaar aan u gekoppeld en begint de behandeling. 

De behandelaar bepaalt samen met u wat we gaan doen en noteren dit in een behandelplan. Het proces van verwijzing tot start van de behandeling is wachtlijst gebonden.

 

Een greep uit ons behandelaanbod: 

Cognitieve gedragstherapie 

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van therapie die leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Door te onderzoeken, bespreken en veranderen van gedachten en gedrag nemen de psychische klachten af. 

Interpersoonlijke psychotherapie 

Deze behandeling wordt onder andere toegepast als er sprake is van een depressieve stoornis die ontstaan is als gevolg van ingrijpende veranderingen en verstoringen in relaties. 

Inzicht gevende psychotherapie 

In deze vorm van therapie wordt samen met de cliënt gezocht naar verbanden tussen de huidige klachten en wat iemand is overkomen toen hij /zij opgroeide. Welke negatieve overtuigingen hebben zich diep van binnen genesteld en hoe bepalen die het leven nu? 

EMDR 

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een vorm van therapie voor mensen die te maken hebben gehad met een of meer traumatische ervaringen en hier last van blijven houden. 

De toepassing van EMDR is over de jaren steeds breder geworden.  

Schematherapie 

Met een schema wordt in de psychologie bedoeld: je opvattingen, emoties en houdingen over jezelf en de wereld om je heen. Het gaat over de manier waarop je gebeurtenissen interpreteert en er betekenis aan geeft en hoe die je gevoelens en gedrag beïnvloeden. Hiervoor is een behandeling ontwikkeld, genaamd schematherapie. In schematherapie draait het om het aanpakken van disfunctionele schema’s. Dit zijn schema’s die je niet helpen, maar juist in de weg zitten.  

Bij behandeling van problemen met gebruik van middelen en gokken wordt o.a. gewerkt met het 12-stappenmodel. 

Wij bieden desgewenst modules in E-Health aan zodat U ook thuis aan uw problemen kunt werken en daarover online met uw behandelaar contact kunt hebben.  

 

Samenwerking met andere zorgaanbieders 

Bij partners staan de zorgaanbieders waarmee wij samenwerken. Dat wil zeggen dat we, indien van toepassing, naar elkaar verwijzen. Wij zijn geen onderdeel van een zorggroep, maar wel aangesloten bij transfertafel Haaglanden. Onder tabblad ‘Meer’ staat onder ‘Kwaliteitsstatuut’ beschreven met wie wij afspraken hebben. 

 

Wanneer kan je niet bij NuGGZ terecht? 

Als iemand in crisis is, waarmee wordt bedoeld dat er op plotselinge momenten moet worden ingegrepen om ongelukken te voorkomen, dan is het aanbod van NuGGZ te beperkt. Dit geldt ook wanneer iemand met zelfmoordplannen loopt of dreigt en wanneer iemand in een psychose zit of daar regelmatig last van heeft. Het soort zorg dat dan nodig is kunnen we bij NuGGZ niet bieden vanwege de kleinschaligheid van de afdeling.

NuGGZ is alleen tijdens kantooruren open, heeft geen crisisdienst en beperkte mogelijkheden voor inzet van een psychiater. 

ONZE PARTNERS

SAMEN OP WEG

             

                       

                  .   

NuGGZ
Bezoekadres:
Bordewijklaan 38, 7e etage
2591 XR Den Haag

Telefonisch bereikbaar:
Ma t/m vr van 8:30 tot 17:00 uur
via callcenter, indien nodig wordt u teruggebeld.
+31 (0)70 326 06 79

En via de mail:
info@nuggz.nl

KvK nr. 64 49 81 66
Rekeningnummer NL84 RABO 0307 3479 90
BTW nr. NL 8556 92121 B01