"If you don’t like where you are,
move. You are not a tree"

-Jim Rohn

Direct aanmelden

NuGGZ biedt zowel kortdurende behandeling in de basis GGZ (BGGZ) als langdurige behandeling in de specialistische GGZ (SGGZ) aan.

Middels een telefonische screening maken wij een eerste inschatting of wij je binnen NuGGZ kunnen behandelen. Daarna volgt een intake, bestaande uit twee gesprekken. Wanneer wij je daadwerkelijk een behandeling kunnen aanbieden, wordt het behandelplan vervolgens op basis van je hulpvraag, je klachten en onze gezamenlijke analyse daarvan, opgesteld. Het gehele proces van aanmelding tot start van je behandeling duurt ongeveer 3 weken.

 

Behandeling binnen de BGGZ

De behandeling binnen de BGGZ bestaat uit maximaal 6 gesprekken en is geschikt voor lichte tot matige psychische klachten.

De huisarts verwijst cliënten naar de BGGZ wanneer de klachten (nèt) te ernstig zijn om in de huisartsenpraktijk (door de huisarts zelf of de poh-ggz) te worden behandeld. Het gaat om klachten waarbij de inschatting wordt gemaakt dat deze in een relatief korte behandeling bij NuGGZ zullen opklaren. Hierbij valt dus te denken aan enkelvoudig trauma, lichte depressieve klachten en enkelvoudige angstklachten.

 

Behandeling binnen de SGGZ

Binnen de specialistische GGZ (SGGZ) bieden we intensieve behandeling voor matige tot ernstige psychische klachten. Te denken valt aan complex trauma en meer hardnekkige angst- en depressieve klachten Mensen met een verslavingsachtergrond die al geruime tijd abstinent (nuchter) zijn, kunnen bij ons ook terecht. 

 

Een greep uit ons behandelaanbod:

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een vorm van therapie die leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van gedachten en gedrag nemen de psychische klachten af.

Interpersoonlijke psychotherapie
Deze behandeling wordt toegepast als er sprake is van een depressieve stoornis die ontstaan is als gevolg van ingrijpende veranderingen en verstoringen in relaties.

EMDR
Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een vorm van therapie voor mensen die te maken hebben gehad met een traumatische ervaring en hier last van blijven houden.

ONZE PARTNERS

SAMEN OP WEG

          

                      

   

 

NuGGZ
Bezoekadres:
Lange Voorhout 58-2 (begane grond)
2514 EG Den Haag
Tel: +31 (0)70 326 06 79

Correspondentieadres:
Laan van Meerdervoort 178
2517 BH Den Haag

info@nuggz.nl

KvK nr. 64 49 81 66
Rekeningnummer NL84 RABO 0307 3479 90
BTW nr. NL 8556 92121 B01

Disclaimer  • Privacy  • Algemene voorwaarden NuGGZ

NuGGZ is een onderdeel van Pret in herstel