"If you don’t like where you are,
move. You are not a tree"

-Jim Rohn

Direct aanmelden

NuGGZ biedt zowel kortdurende behandeling in de basis GGZ (BGGZ) als langdurige behandeling in de specialistische GGZ (SGGZ) aan.

Middels een telefonische screening maken wij een eerste inschatting of wij je binnen NuGGZ kunnen behandelen. Daarna volgt een intake, bestaande uit twee gesprekken. Wanneer wij je daadwerkelijk een behandeling kunnen aanbieden, wordt het behandelplan vervolgens op basis van je hulpvraag, je klachten en onze gezamenlijke analyse daarvan, opgesteld. Het gehele proces van aanmelding tot start van je behandeling duurt ongeveer 3 weken.

 

Behandeling binnen de BGGZ

De behandeling binnen de BGGZ is geschikt voor lichte tot matige psychische klachten.

De huisarts verwijst cliënten naar de BGGZ wanneer de klachten (nèt) te ernstig zijn om in de huisartsenpraktijk (door de huisarts zelf of de poh-ggz) te worden behandeld. Het gaat om klachten waarbij de inschatting wordt gemaakt dat deze in een relatief korte behandeling bij NuGGZ zullen opklaren. Hierbij valt dus te denken aan enkelvoudig trauma, lichte depressieve klachten en enkelvoudige angstklachten.

 

Behandeling binnen de SGGZ

Binnen de specialistische GGZ (SGGZ) bieden we intensieve behandeling voor matige tot ernstige psychische klachten. Te denken valt aan complex trauma en meer hardnekkige angst- en depressieve klachten Mensen met een verslavingsachtergrond die al geruime tijd abstinent (nuchter) zijn, kunnen bij ons ook terecht. 

 

Zorgproces

Voordat de behandeling start zetten wij EHealth in doormiddel van hieronder beschreven uitleg. Nadat er een intake en diagnose is vastgesteld wordt er een therapievorm bepaald, dit wordt beschreven in jouw behandelplan. Die met jou vooraf wordt besproken. Dan wordt er een behandeling gestart volgens (CGT) cognitieve gedrag therapie, (ITP) Inter persoonlijke therapie, (EMDR) Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, E-Health of schematherapie.

 

Een greep uit ons behandelaanbod:

Cognitieve gedragstherapie
Cognitieve gedragstherapie is een vorm van therapie die leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van gedachten en gedrag nemen de psychische klachten af.

Interpersoonlijke psychotherapie
Deze behandeling wordt toegepast als er sprake is van een depressieve stoornis die ontstaan is als gevolg van ingrijpende veranderingen en verstoringen in relaties.

EMDR
Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een vorm van therapie voor mensen die te maken hebben gehad met een traumatische ervaring en hier last van blijven houden.

Schematherapie
Met een schema wordt in de psychologie bedoeld: je opvattingen, emoties en houdingen over jezelf en de wereld om je heen, om gebeurtenissen te interpreteren en er betekenis aan te geven. Dit beïnvloedt vervolgens weer je gevoelens en gedrag. Hiervoor is een behandeling ontwikkeld en dit heet schematherapie. In schematherapie draait het om het aanpakken van disfunctionele schema’s. Dit zijn schema’s die je niet helpen, maar juist in de weg zitten. Ze zijn dus vrij ongunstig voor je.

E-Health
Vanuit Therapieland, onze samenwerkingspartner voor e-Health, maken we zorg toegankelijk en laagdrempelig voor iedereen. Hoe? Door middel van blended care in de vorm van een online e-Healthplatform waar e-Health programma’s samenkomen. e-Health heeft veel voordelen voor zowel de cliënt als de zorgprofessional. Door e-Health te combineren met reguliere zorg (blended care), krijg je als cliënt altijd dat wat je nodig hebt. Onze gebruikers, zorgprofessionals en cliënten, hebben op elk moment van de dag toegang tot ons e-Healthplatform – op welke plek dan ook. e-Health in de zorg biedt extra informatie, oefeningen en vooral heldere psycho-educatie voor cliënten die hen helpen om duurzaam zelfredzaam te worden. Het is dan ook de ideale aanvulling op de hulpverlening aan jou als cliënt: voorafgaand aan het zorgtraject op de wachtlijst, als aanvulling op de lopende behandeling (blended care) of als steun tijdens de nazorg. 

Samenwerking met andere zorgaanbieders
Bij partners staan de zorgaanbieders waarbij wij een samenwerking hebben en actief mensen van doorverwezen krijgen en als instelling naar verwijzen. Wij zijn geen onderdeel van een zorggroep, maar wij zijn wel aangesloten bij transfertafel Haaglanden. Bij meer - Kwaliteitsstatuut staat beschreven met wie wij afspraken hebben.

BGGZ Zorgpaden NuGGZ maart 2021 

ONZE PARTNERS

SAMEN OP WEG

             

                       

                  .   

NuGGZ
Bezoekadres:
Lange Voorhout 58-2 (begane grond)
2514 EG Den Haag
Tel: +31 (0)70 326 06 79

info@nuggz.nl

KvK nr. 64 49 81 66
Rekeningnummer NL84 RABO 0307 3479 90
BTW nr. NL 8556 92121 B01

Disclaimer  • Privacy  • Algemene voorwaarden NuGGZ

NuGGZ is een onderdeel van Pret in herstel