"If you change nothing,
nothing will change"

-Tony Robbins

Direct aanmelden

De inhoud van de behandeling wordt dan ook altijd aangepast op de hulpvraag van de cliënt. Dit betekent dat er grote mate van flexibiliteit wordt gevraagd van de behandelaren. Doordat NuGGZ een kleine en daardoor ook wendbare organisatie is kunnen wij snel inspringen op de behoefte van cliënten en afspraken op korte termijnplannen. De behandeling is gebaseerd op wetenschappelijke onderbouwde technieken en is altijd gericht op klachten verminderen en vergroten van vaardigheden. Waar nodig is wordt gekozen voor een verdere uitdieping van onderliggende problematiek.

In geval van nood/crisis adviseren wij om contact op te nemen met de huisarts/huisartsenpost.

ONZE PARTNERS

SAMEN OP WEG

   

NuGGZ
Bezoekadres:
Lange Voorhout 58  2
2514 EG Den Haag
Tel: +31 (0)70 326 06 79

Correspondentieadres:
Laan van Meerdervoort 178
2517 BH Den Haag
 
 

KvK nr. 64 49 81 66
Rekeningnummer NL84 RABO 0307 3479 90
BTW nr. NL 8556 92121 B01

Disclaimer  • Privacy  • Algemene voorwaarden NuGGZ

NuGGZ is een onderdeel van Pret in herstel