"You alone can do it,
  but you’re not alone in doing it"

Maurice Scheerder, oprichter NuGGZ.

Direct aanmelden

NuGGZ heeft niet bij alle zorgverzekeraars contracten. Dit betekent wat wij voor onze geleverde zorg als niet-gecontracteerde aanbieder niet volledige vergoeding krijgen. De kosten die niet worden vergoed, zullen door NuGGZ in zijn geheel worden dragen. Je zult daar als cliënt dus geen doorberekening van krijgen.

Je zorgverzekeraar is wettelijk verplicht minimaal 75% van basis en specialistische GGZ te vergoeden. Enige uitzonderingen hierop zijn bewust- en budgetpolissen. Hier geldt een percentage van 50 tot 70%. De kosten die niet worden vergoed, zullen door NuGGZ in zijn geheel worden dragen. Je zult daar als cliënt dus geen doorberekening van krijgen.

Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen heb je een geldige verwijsbrief nodig.

Voor 2020 heeft de overheid het minimum eigen risico vastgesteld op € 385,- per jaar. Dit betekent dat je de eerste € 385,- (of meer, als je voor een hoger eigen risico hebt gekozen) van jouw zorgkosten zelf moet betalen, althans als je dat niet al hebt besteed aan andere zorg in 2020. Dit zijn dan ook jouw enige kosten aan het zorgtraject bij NuGGZ.

Bij vele zorgverzekeraars dien je zelf de nota in bij je zorgverzekeraar en betaal je het bedrag nadat dit is uitgekeerd op jouw rekeningnummer aan ons en dit doe je op het rekeningnummer wat op de factuur staat. Wil je het overzicht van die betaling/zorgverzekering naar ons mailen?

Sommige zorgverzekeraars keren het bedrag rechtstreeks uit aan NuGGZ en dit gebeurt middels een verzoekformulier. Met dit formulier geef je toestemming dat NuGGZ, namens jou, rechtstreeks de zorg mag declareren bij jouw zorgverzekeraar.

Omdat het vergoedingspercentage afhankelijk is van de soort basisverzekering die je hebt ten tijde van de start van de behandeling, raden wij je aan je zorgverzekeraar altijd vooraf te vragen naar de exacte vergoeding van een behandeling bij een niet gecontracteerde GGZ-instelling met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Indien je de behandeling zelf wilt dan betaal je 85% van het wettelijke Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tarief. Wil je hier meer informatie over ontvangen, neem dan gerust contact op.

Geef voor het vaststellen van de vergoeding de volgende informatie aan jouw zorgverzekeraar door:

  • Wat is mijn vergoeding wanneer ik de volgende behandeling wil starten:
  • Wat voor soort zorg: basis en specialistische GGZ
  • Waar: bij een GGZ-instelling zonder contract met zorgverzekeraars
  • Is er sprake van een BIG-registratie, AGB-code en goedgekeurd kwaliteitsstatuut: Ja
  • Is de vergoeding van mijn behandeling 100% van het wettelijke NZa-tarief? Zo nee hoe hoog is het percentage?

No-show
Als je niet kunt komen op een afspraak, verzoeken wij je vriendelijk om de afspraak 24 uur van tevoren te annuleren. Dit kan zowel telefonisch als per mail. Als je de afspraak niet tijdig annuleert, zijn wij genoodzaakt een no-show tarief van € 55,00 in rekening te brengen. Dit no-show tarief wordt niet vergoed door de verzekeraar. Je kunt bellen met 070-326 06 79 om jouw afspraak te annuleren, het is verstandig om ook gelijk een vervolgafspraak in te plannen.

Opzegging bij geen contact
Als er binnen 6 weken na laatste behandelcontact geen vervolgafspraak wordt gepland, wordt de behandeling eenzijdig stopgezet en de DBC gesloten.

Generalistische basiszorg
In de basis geestelijke gezondheidszorg (BGGZ) wordt op basis van de intakegesprekken en diagnose de zorgzwaarte vastgesteld en wordt gekozen voor een korte, middellange, intensieve, of chronische behandeling, conform de richtlijnen van de NZa. Vanuit elk van deze prestaties wordt een beperkt aantal behandelsessies van 45 minuten vergoed door de zorgverzekeraar. De maximale vergoeding van de NZa tarieven zijn in de bijlage hieronder vermeld. 

Specialistische zorg
De specialistische hulp wordt vastgelegd in een Diagnose-Behandelcombinatie (DBC) een systeem om bij te houden welke kosten passen bij de geboden hulpverlening. Een persoonlijke DBC wordt geopend bij de start van de intakeprocedure. Besluit u in de specialistische zorg de procedure na het eerste intakegesprek niet voort te zetten, dan wordt hiervoor € 391,28 bij de zorgverzekering in rekening gebracht.

De regiebehandelaar, met wie je het eerste intakegesprek zult hebben alsook een eventueel eindgesprek, monitort met regelmaat de voortgang van de behandeling middels pre-, interval- en postmetingen. De directe en vooral indirecte tijd die de onderzoeken en de ROM-metingen innemen, worden als minuten diagnostiek in de DBC verwerkt. Ook de psychiater wordt via de DBC nota vergoed. Je ontvangt een zorgnota (voor het betalen van je eigen risico) pas nadat een DBC-traject is afgesloten (maximaal 365 dagen). Dit is de vergoeding die je zelf als cliënt moet betalen, de rest wordt vergoed door jouw zorgverzekering.

NZa-tarievenlijst BGGZ en SGGZ
Als standaardprijslijst worden de tariefbeschikkingen van de NZa aangehouden. De link naar de tarievenlijst van de NZa voor de generalistische basiszorg (BGGZ) en de specialistische zorg (SGGZ) vind je hieronder. 


Tarieflijst BGGZ

Tarieflijst SGGZ

 

VERZEKERAARS

Met onderstaande verzekeraars hebben wij een contract afgesloten. 
(Vanuit andere zorgverzekeraars kunnen we, in overleg met de verzekeraar, ook zorg leveren) 

 

..        

                      .                .    

                          
                           

ONZE PARTNERS

SAMEN OP WEG

             

                       

                  .   

NuGGZ
Bezoekadres:
Lange Voorhout 58-2 (begane grond)
2514 EG Den Haag
Tel: +31 (0)70 326 06 79

info@nuggz.nl

KvK nr. 64 49 81 66
Rekeningnummer NL84 RABO 0307 3479 90
BTW nr. NL 8556 92121 B01

Disclaimer  • Privacy  • Algemene voorwaarden NuGGZ

NuGGZ is een onderdeel van Pret in herstel