"You alone can do it,
  but you’re not alone in doing it"

Maurice Scheerder, oprichter NuGGZ.

Direct aanmelden

NuGGZ heeft besloten om geen contracten af te sluiten met bepaalde zorgverzekeraars. Hierdoor kunnen wij ons meer richten op de individuele behoeften van jou als cliënt en de tijd voor je nemen omdat we niet vast zitten aan de verstikkende regels die de zorgverzekeraar ons op zou leggen. Dit betekent echter wel dat wij voor onze geleverde zorg als niet-gecontracteerde aanbieder, geen volledige vergoeding krijgen.

Op deze link/website staat direct een overzicht bij welke verzekeringen we volledige vergoeding krijgen en bij wie dit niet zo is.

Je zorgverzekeraar is wettelijk verplicht minimaal 75% van specialistische- basis GGZ te vergoeden. Enige uitzonderingen hierop zijn bewust- en budgetpolissen. Hier geldt een percentage van 50 tot 70%. Om voor deze vergoeding in aanmerking te komen heb je een geldige verwijsbrief nodig.

Wanneer je zorgverzekeraar minimaal 75% of minder vergoedt, nemen wij hier genoegen mee en brengen wij het deel dat jouw zorgverzekeraar niet uitkeert aan NuGGZ, niet bij jou in rekening. Zo kunnen wij eenieder die graag geholpen wordt, een zorgaanbod doen. 

Voor 2020 heeft de overheid het minimum eigen risico vastgesteld op € 385,- per jaar. Dit betekent dat u de eerste € 385,- (of meer, als u voor een hoger eigen risico hebt gekozen) van uw zorgkosten zelf moet betalen, althans als u dat al niet heeft besteed aan andere zorg in 2020.

Bij vele zorgverzekeraars betaal jij, als verzekerde, eerst de nota van on gecontracteerde zorg en dien je dit daarna in bij je zorgverzekeraar. Middels een verzoekformulier geef je toestemming dat NuGGZ, namens jou, rechtstreeks de zorg mag declareren bij je zorgverzekeraar. 

Omdat het vergoedingspercentage afhankelijk is van de soort basisverzekering die je hebt ten tijde van de start van de behandeling, raden wij je aan je zorgverzekeraar altijd vooraf te vragen naar de exacte vergoeding van een behandeling bij een niet gecontracteerde GGZ-instelling met een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

Indien je de behandeling zelf wil betalen betaal je 100% van het wettelijke NZa tarief. Wil je hier meer informatie over ontvangen neem dan gerust contact op.

 

Geef voor het vaststellen van uw vergoeding de volgende informatie aan uw zorgverzekeraar door:

  • Wat is mijn vergoeding wanneer ik de volgende behandeling wil starten:
  • Soort zorg: basis en specialistische GGZ
  • Waar: bij een GGZ-instelling zonder contract met zorgverzekeraars
  • Is er sprake van een BIG-registratie, AGB code en goedgekeurd kwaliteitsstatuut: Ja
  • Is de vergoeding van mijn behandeling 100% van het wettelijke NZa-tarief?

 

No-show
Indien je niet kunt komen op een afspraak verzoeken wij je vriendelijk om de afspraak 24 uur van te voren te annuleren. Dit kan zowel telefonisch als per mail. Indien je de afspraak niet tijdig annuleert zijn wij genoodzaakt een no show tarief van € 55,00 in rekening te brengen. Dit no show tarief wordt niet vergoed door de verzekeraar. Je kunt bellen met 070-326 06 79 om jou afspraak te annuleren, het is verstandig om ook gelijk een vervolg afspraak in te plannen.

 

Opzegging bij geen contact
Als er binnen 6 weken na laatste behandelcontact geen vervolg afspraak wordt gepland, wordt de behandeling eenzijdig stopgezet en de DBC gesloten.

 

 

Generalistische basiszorg

In de generalistische basiszorg wordt op basis van de intakegesprekken en diagnose de zorgzwaarte vastgesteld en wordt gekozen voor een korte, middellange, intensieve, of chronische behandeling, conform de richtlijnen van de NZa. Vanuit elk van deze prestaties wordt een beperkt aantal behandelsessies van 45 minuten vergoed door de zorgverzekeraar. De maximale vergoeding van de NZa tarieven (2020) per type behandeling zijn als volgt: Kort; 504,71, Middel; 856,34, Intensief; € 1.373,34, Chronisch; 1.287,27. Het kan dus zijn dat uw behandeling al heel snel stopt. Indien u na het eerste intakegesprek besluit de procedure niet voort te zetten, wordt in het geval van de basis-ggz het NZa-tarief voor een onvolledig behandeltraject in rekening gebracht. Voor 2020 is dit € 219,53. Een zorgnota wordt u pas toegestuurd nadat je (behandel)traject bij onze praktijk is afgerond.

 

Specialistische zorg

De specialistische hulp wordt vastgelegd in een DBC (Diagnose-Behandelcombinatie), een systeem om bij te houden welke kosten passen bij de geboden hulpverlening. Een persoonlijke DBC wordt geopend bij de start van de intakeprocedure. Besluit u in de specialistische zorg de procedure na het eerste intakegesprek niet voort te zetten, dan wordt hiervoor € 391,28 (2020) in rekening gebracht. De regiebehandelaar, met wie u het eerste intakegesprek zult hebben alsook een eventueel eindgesprek, monitort met regelmaat de voortgang van de behandeling middels pre-, interval- en postmetingen. De directe en vooral indirecte tijd die de onderzoeken en de ROM-metingen innemen, worden als minuten diagnostiek in de DBC verwerkt. Ook de psychiater wordt via de DBC nota vergoed. Je ontvangt een zorgnota (voor het betalen van je eigen risico) pas nadat een DBC traject is afgesloten (maximaal 365 dagen). 

 

NZa-tarievenlijst BGGZ en SGGZ

Als standaardprijslijst worden de tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) aangehouden. De link naar de tarievenlijst 2020 van de NZa voor de generalistische basiszorg (BGGZ) en de specialistische zorg (SGGZ) vind je hieronder. 

 

Klik hier naar de pdf Tariefbeschikking generalistische basis-ggz TBREG-20631-01

Klik hier naar de pdf Bijlage 1 Diagnose behandeling combinaties dbcs 2020

 

ONZE PARTNERS

SAMEN OP WEG

          

                             

   

 

NuGGZ
Bezoekadres:
Lange Voorhout 58-2 (begane grond)
2514 EG Den Haag
Tel: +31 (0)70 326 06 79

Correspondentieadres:
Laan van Meerdervoort 178
2517 BH Den Haag

info@nuggz.nl

KvK nr. 64 49 81 66
Rekeningnummer NL84 RABO 0307 3479 90
BTW nr. NL 8556 92121 B01

Disclaimer  • Privacy  • Algemene voorwaarden NuGGZ

NuGGZ is een onderdeel van Pret in herstel