"If you don’t like where you are,
move. You are not a tree"

-Jim Rohn

Direct aanmelden

NuGGZ biedt generalistische basis ggz (GBGGZ) voor milde tot matige psychische klachten.

Zoals onder andere:

Angst- en Stemmingsklachten PTSS
Chronische vermoeidheidsklachten ADHD
Dwangklachten (sociale) angstklachten
Problemen met emotieregulatie   Eetproblemen

 

En daarnaast specifieke zorg voor:

NuGGZ biedt daarnaast specialistische GGZ (langerdurende en/of intensievere behandeling.) specifiek voor de cliënten met een verslavingsachtergrond.

Dit aanbod is gericht op:

  • Cliënten die eerder in behandeling zijn geweest voor verslavingsproblematiek
  • Die volledig abstinent zijn
  • en bij wie sprake is van psychische klachten.

Deze combinatie van problematiek bemoeilijkt vaak het sociaal-maatschappelijk herstel en de re-integratie, waardoor de kans op terugval toeneemt. Meer dan zelden wordt deze doelgroep niet toegelaten binnen de reguliere GGZ door het bestaan van verslavingsproblematiek (in “kortdurende remissie”) en hiermee een grote kans op terugval in middelengebruik. Tegelijk worden deze cliënten binnen de verslavingszorg vaak ook niet behandeld omdat ze niet (meer) voldoen aan de criteria voor een stoornis in middelengebruik. Voor de POH-GGZ zijn de cliënten (vaak) te complex en kan er in de huisartsensetting geen adequate zorg geboden worden.

ONZE PARTNERS

SAMEN OP WEG

   

NuGGZ
Bezoekadres:
Laan van Meerdervoort 99
2517 AT Den Haag
Tel: +31 (0)70 326 06 79

Correspondentieadres:
Laan van Meerdervoort 178
2517 BH Den Haag

KvK nr. 64 49 81 66
Rekeningnummer NL84 RABO 0307 3479 90
BTW nr. NL 8556 92121 B01

Disclaimer  • Privacy  • Algemene voorwaarden NuGGZ

NuGGZ is een onderdeel van Pret in herstel