"If you don’t like where you are,
move. You are not a tree"

-Jim Rohn

Direct aanmelden

NuGGZ biedt generalistische basis ggz (GBGGZ) en specialistische ggz (SGGZ) voor milde tot matige psychische klachten.

Zoals onder andere:

Angst- en Stemmingsklachten PTSS/ Trauma
Chronische vermoeidheidsklachten ADHD
(sociale) angstklachten Dwangklachten
Eetproblemen Problemen met emotieregulatie  

 

En daarnaast specifieke zorg voor:

Cliënten die eerder in behandeling zijn geweest voor verslavingsproblematiek, volledig abstinent zijn maar merken dat zij nog tegen psychische klachten aanlopen. Hetgeen verdere sociaal maatschappelijk herstel en re-integratie bemoeilijkt waardoor kans op terugval vergroot.

Meer dan zelden wordt deze doelgroep niet toegelaten binnen de reguliere GGZ door het bestaan van verslavingsproblematiek in kortdurende remissie en hiermee een grote kans op terugval in middelengebruik. Anderzijds worden deze cliënten binnen de verslavingszorg vaak ook niet behandeld omdat ze niet voldoen aan de criteria voor een stoornis in middelengebruik. Voor de POH-GGZ zijn de cliënten (vaak) te complex en kan er in de huisartsensetting geen adequate zorg geboden worden.

ONZE PARTNERS

SAMEN OP WEG

   

NuGGZ
Bezoekadres:
Laan van Meerdervoort 99
2517 AT Den Haag
Tel: +31 (0)70 326 06 79

Correspondentieadres:
Laan van Meerdervoort 178
2517 BH Den Haag

KvK nr. 64 49 81 66
Rekeningnummer NL84 RABO 0307 3479 90
BTW nr. NL 8556 92121 B01

Disclaimer  • Privacy  • Algemene voorwaarden NuGGZ

NuGGZ is een onderdeel van Pret in herstel