"If you don’t like where you are,
move. You are not a tree"

-Jim Rohn

Direct aanmelden

Wij hebben het volgende behandelvormen:

 

• Cognitieve gedragstherapie
Dit is een gangbare en effectieve vorm van therapie waarbij gekeken wordt naar zowel het gedrag als de achterliggende gedachten die van invloed zijn op het ontstaan en in stand houden van de klachten.

• Kortdurende schematherapie
Dit is een behandelvorm die wordt toegepast om hardnekkige en langdurige patronen in denkwijzen, emoties en gedragingen te doorbreken.

• Interpersoonlijke psychotherapie
Deze behandeling wordt toegepast als er sprake is van een depressieve stoornis die ontstaan is als gevolg van ingrijpende veranderingen en verstoringen in relaties.

• Oplossingsgerichte therapie
Dit is een therapievorm waarbij de focus niet ligt op het probleem, maar er met de client wordt gezocht naar oplossingen

• Groepsbehandelingen
Deze behandelingen zijn vooralsnog opgezet als deelbehandeling, die onderdeel uitmaakt van een behandeling gericht op persoonlijkheidsproblematiek. In deze behandelingen komen onder andere emotieregulatie en zelfbeeld aan bod

• EMDR

 

ONZE PARTNERS

SAMEN OP WEG

   

NuGGZ
Bezoekadres:
Lange Voorhout 58  2
2514 EG Den Haag
Tel: +31 (0)70 326 06 79

Correspondentieadres:
Laan van Meerdervoort 178
2517 BH Den Haag
 
 

KvK nr. 64 49 81 66
Rekeningnummer NL84 RABO 0307 3479 90
BTW nr. NL 8556 92121 B01

Disclaimer  • Privacy  • Algemene voorwaarden NuGGZ

NuGGZ is een onderdeel van Pret in herstel