"You alone can do it,
  but you’re not alone in doing it"

Maurice Scheerder, oprichter NuGGZ.

Direct aanmelden

Virtuele rondleiding

Neem een kijkje bij NuGGZ


Klik hier om te beginnen 

Bij NuGGZ werken we met een klein ervaren team. Onze visie is dat we door op efficiënte wijze kleinschalig te werken, de wachttijden kort kunnen houden. De inhoud van de behandeling wordt altijd afgestemd op de hulpvraag en klachten van de cliënt, en onze gezamenlijk analyse van je klachten en problemen.

Wanneer het gaat om lichte tot matige psychische klachten, behandelen wij bijna alle klacht-gebieden, binnen een kortdurende behandeling (BGGZ).

Wij zijn daarnaast gespecialiseerd in de behandeling van (onderliggende) problematiek, specifiek voor clienten met een verslavingsachtergrond, die volledig abstinent zijn en bij wie sprake is van psychische klachten. Deze combinatie van problematiek bemoeilijkt vaak het sociaal-maatschappelijk herstel en de re-integratie, waardoor de kans op terugval toeneemt. Meer dan zelden wordt deze doelgroep niet toegelaten binnen de reguliere GGZ door het bestaan van verslavingsproblematiek (in “kortdurende remissie”) en hiermee een grote kans op terugval in middelengebruik. Tegelijk worden deze cliënten binnen de verslavingszorg vaak ook niet behandeld omdat ze niet (meer) voldoen aan de criteria voor een stoornis in middelengebruik.

Onze speerpunten:

  • Zeer korte wachttijd
  • Persoonlijk en clientgericht
  • Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en GGZ-richtlijnen
  • Verminderen van klachten èn versterken van aanwezige krachten
  • Indien nodig, nadere diagnostiek

 

Wij hebben geen crisisdienst. In geval van nood/crisis adviseren wij om contact op te nemen met de huisarts/huisartsenpost.

ONZE PARTNERS

SAMEN OP WEG

          

              

NuGGZ
Bezoekadres:
Lange Voorhout 58-2 (begane grond)
2514 EG Den Haag
Tel: +31 (0)70 326 06 79

Correspondentieadres:
Laan van Meerdervoort 178
2517 BH Den Haag

 

KvK nr. 64 49 81 66
Rekeningnummer NL84 RABO 0307 3479 90
BTW nr. NL 8556 92121 B01

Disclaimer  • Privacy  • Algemene voorwaarden NuGGZ

NuGGZ is een onderdeel van Pret in herstel