"You alone can do it,
  but you’re not alone in doing it"

Maurice Scheerder, oprichter NuGGZ.

Direct aanmelden

Wat voor invloed heeft het coronavirus op de behandelingen van NuGGZ?

 • De ruimtes waar wij de behandelingen geven zijn coronaproef, zo hebben wij tussen de behandelaar en client altijd plexiglas zitten. Hierdoor kunnen de gesprekken gewoon doorgaan in de behandelkamers.
 • Groepsruimtes zijn verdeeld op 1,5 meter afstand tussen alle cliënten en behandelaren, de groepen zijn dan ook nooit met meer dan 6 cliënten en 2 behandelaren.
 • De ruimtes worden door een ventilatiesysteem continu voorzien van verse lucht en de oude lucht wordt gelijk afgevoerd naar buiten.
 • Wij zijn toegankelijk voor nieuwe aanmeldingen en hebben geen aanmeldstop.
 • Alle afspraken worden weer normaal face to face afgenomen.
 • Alle intakes worden fysiek afgenomen.
 • Er worden groepsbehandelingen georganiseerd.

Bij gezondheidsklachten zoals hieronder beschreven worden de gesprekken en afspraken via deze wijze georganiseerd:

 • Alle afspraken die face-to-face zijn gepland worden dan telefonisch afgenomen.
 • Alle intakes die zijn gepland worden dan telefonisch afgenomen.

Dit is het geval bij deze klachten;

 • Neusverkoudheid.
 • Loopneus.
 • Niezen.
 • Keelpijn.
 • Lichte hoest.
 • Verhoging (tot 38 graden).

Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met een van onze medewerkers onder mail info@nuggz.nl of met nummer 070-326 06 79

Virtuele rondleiding

Neem een kijkje bij NuGGZ


Klik hier om te beginnen 

Bij NuGGZ werken we met een klein, ervaren en hecht team. Door op een efficiënte wijze kleinschalig te werken kunnen wij de wachttijden kort houden. De inhoud van de behandeling wordt afgestemd op de hulpvraag en de gezamenlijke analyse van de klachten van de cliënt.

Wij bieden zowel kortdurende behandeling in de basis GGZ (BGGZ) als langdurige behandeling in de specialistische ggz (SGGZ) aan. Binnen de basis GGZ behandelen wij met name enkelvoudige angstklachten, trauma en depressieve klachten. In de specialistische GGZ richten wij ons op het behandelen van meer complex trauma, meer hardnekkige angst en depressieve klachten en persoonlijkheidsproblematiek.

Afhankelijk van de  aard en complexiteit van de problematiek wordt in de behandeling gebruik gemaakt van cognitieve gedragstherapie dan wel EMDR of schematherapie.

De behandeling bestaat uit individuele gesprekken. Daarnaast wordt op indicatie ook groepsschematherapie aangeboden.

Onze speerpunten:

 • Zeer korte wachttijd
 • Persoonlijk en cliëntgericht
 • Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en GGZ-richtlijnen
 • Verminderen van klachten èn versterken van aanwezige krachten
 • Indien nodig, nadere diagnostiek om problematiek beter in kaart te brengen.

 

Wij hebben geen crisisdienst. In geval van nood/crisis adviseren wij om contact op te nemen met de huisarts/huisartsenpost.

 

ONZE PARTNERS

SAMEN OP WEG

          

                             

   

 

NuGGZ
Bezoekadres:
Lange Voorhout 58-2 (begane grond)
2514 EG Den Haag
Tel: +31 (0)70 326 06 79

Correspondentieadres:
Laan van Meerdervoort 178
2517 BH Den Haag

info@nuggz.nl

KvK nr. 64 49 81 66
Rekeningnummer NL84 RABO 0307 3479 90
BTW nr. NL 8556 92121 B01

Disclaimer  • Privacy  • Algemene voorwaarden NuGGZ

NuGGZ is een onderdeel van Pret in herstel